Diagnoza potrzeb z Indywidualnym Planem Działania:
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
   
  Wsparcie aktywizujące:
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
   
  Szkolenia zawodowe:
Szkolenie komputerowe ECDL - 1 grupa
Szkolenie Opiekun/ka os. starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej grupa - 2
Szkolenie komputerowe ECDL - 3 grupa
Szkolenie Kucharz małej gastronomii - 4 grupa
Szkolenie Kucharz małej gastronomii - 5 grupa
Szkolenie Opiekun/ka os. starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej - 6 grupa
   
  Indywidualne pośrednictwo pracy:
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
   

 

 

 

Mapa dotacji:
http://www.mapadotacji.gov.pl/
Fundusze Europejskie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wartość projektu:
944 482,00zł
Wartość Funduszy Europejskich:
845 309,70zł
Aktualnosci Home DO POBRANIA