Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywny start!
Formularz zgłoszeniowy  do projektu
Ankieta badająca poziom aktywności zawodowej
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów grupy docelowej
Umowa stażowa
Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami
Umowa szkoleniowa
   
 

 

Mapa dotacji:
http://www.mapadotacji.gov.pl/
Fundusze Europejskie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wartość projektu:
944 482,00zł
Wartość Funduszy Europejskich:
845 309,70zł
HARMONOGRAM Home Aktualnosci